Banner-afbeelding

Since 2014, libraries and other organizations such as archives and museums can use Local Stories. Local Stories is a very useful multimedia tool designed by Doklab that enables you to build your own stories and share them with your users on interactive multitouch screens or tables. The great and rather unique feature of Local Stories is that it allows organizations to share stories with other organizations that are also using Local Stories. This way it helps to build a community of Storytelling institutions that create a whole new database filled with rich content.

Recently, Doklab organized a second get together in DOK, the famous Public Library in Delft for the 25 organizations in the Netherlands that are now already working with Local Stories. At the event the Users were able to exchange experiences in building stories as well as hear about the latest developments in new functions to enhance the experience of making stories.

FullSizeRender

Quite a number of stories have been built by now and it was great to see the storytellers exchange their stories and their experiences at the User Group Day and to hear tips. Some examples of stories on Art are the Vincent van Gogh story and the one on Jeroen Bosch, but also on sport with stories on Johan Cruyff and Mohamed Ali. In a library in Breda in the Netherlands someone has made a story on the buildings that have been demolished over the years and the way this has changed the look and feel of the city. But it is not only libraries and archives that use Local Stories, in the Biesbosch, a National Park in the Netherlands, they use this tool to inform visitors about what natural beauty the park has to offer.

During the User Group Day it became clear that organizations are creating stories by themselves or with the help of partners and that there are different purposes behind the stories. Some of the stories that were shown had an educational purpose, others more historical and/or informative and others on actual local issues. It was great to see people giving each other advice on the use of tools such as how to use maps, photo’s, quizes, polls, video, audio and collections such as Wikipedia. Another important tip was the multi functional use of the latest generation of Touchscreens. The screens have now become much more affordable and can be moved (on wheels) easily and can also be used as a smartboard for presentations.

One of the new features of Local Stories that was shown was that Local Stories is no longer just about sending information. Local Stories now also allows users to respond and comment or add to the stories that are shared. The users can do this directly via the touchscreen, but also with their mobile devices or from their computer at home. Social media tools such as Twitter is also used to collect input on the stories. This enables organizations to really interact with their users and visitors and work together on creating stories.

IMG_0466_crop

Local Stories in Canada

One of the highlights of the day was that we were able to Skype in information professionalist   Lora Baiocco from Westmount Public Library in Montreal, Canada. She shows and explains how Local Stories enabled her to open up a beautiful collection of old donated postcards and share it with their users. The postcards are beautifully designed and the handwritten cards tell a great love story of two lovers who wrote to each other intensively. Even the way the stamps are placed on the card tell a secret message. The ‘Sabourin’ story unfolds a beautiful part of local history and the library found itself a cover story in the American well respected magazine Computers in Libraries because of this use of Local Stories.

Local stories is internationally also used in Melbourne, Australia and in Hamburg, Germany where they used Local Stories to tell the story on their anniversary.
For more information on Local stories send your email to info@doklab.nl or go to the website http://verhaallokaal.doklab.nl/home/en/

Banner-afbeelding

Public Libraries 2020 European Tour:
‘Libraries Change Lives’

Op 16 juni is in Brussel de verschijning van het boek Libraries Change Lives gevierd. Dit bijzondere boek verschijnt in het kader van het project Public Libraries 2020 van de Stichting Lezen en Schrijven. Met dit project wil Stichting Lezen en Schrijven bibliotheken in Europa op de politieke agenda krijgen. Stichting Lezen en Schrijven vroeg ons om bij het project te ondersteunen.

Door onze bibliotheek reizen en onze bibliotheek talkshow hebben we een prachtig internationaal netwerk opgebouwd en hebben we een beeld van wat er speelt in bibliotheekland internationaal. Het leek ons zinvol om juist samen met dit netwerk het bewustwoordingsproces in Europa op gang te brengen. De eerste stap die we gezet hebben was dan ook om juist dit netwerk in te zetten. We richtten een Europese Denktank op van ‘vrije’ innovatieve denkers in Europa, de Library Avengers.

De Bill & Melinda Gates Foundation heeft besloten te stoppen met het Global Library Program. Daarom hebben zij met de Stichting Lezen en Schrijven (Reading & Writing Foundation) afgesproken om in de tussenliggende periode (vanaf 2014 tot eind 2016) dit nieuwe initiatief te ondernemen om bibliotheken in Europa op de politieke agenda te krijgen. De Stichting Lezen & Schrijven is zelf al jaren betrokken bij bibliotheken en heeft behalve een kantoor in Brussel ook kennis van het politieke reilen en zeilen in Brussel.

Library Avengers

Deze groep ontmoet elkaar regelmatig online via Skype om zo gedachten uit te wisselen. Al snel kwamen we in overleg met de Stichting Lezen & Schrijven op het idee om, net als de ShanachieTour, een reis te maken langs de bibliotheken in Europa. Het doel van deze tour is succesverhalen te filmen en samen te brengen in een boek en op een website en aan te bieden aan leden van het Europees Parlement.

15 landen

Om die reden hebben we in de periode september 2014 – april 2015 15 landen bezocht. We wilden verhalen halen in die landen aansluiten bij thema’s die op dit moment op de politieke agenda staan in Brussel. We kozen daarvoor drie thema’s:

Lifelong Learning

de bibliotheek speelt een belangrijke rol in het aanbieden van mogelijkheden tot informeel leren

Social Inclusion

de bibliotheek is een ontmoetingsplek waar mensen mogelijkheden vinden om aansluiting te vinden in de samenleving

Digital Inclusion

de bibliotheek biedt programma’s waardoor iedereen vaardigheden kan ontwikkelen om de snelle technologische ontwikkelingen te volgen en te voldoen aan de vragen die de digitale samenleving stelt.

_F_F2870 kopie

In elk land hebben we 3 verhalen vastgelegd. Een verhaal van een bibliotheekgebruiker wiens leven veranderd is dankzij de bibliotheek, een verhaal van de bibliotheek en een verhaal van een MEP (lid van het Europees Parlement).

Vooral dat laatste idee om een MEP uit te nodigen in een bibliotheek in eigen land en daar te wijzen op het fantastische werk en de resultaten was voor hen een ‘eye opener’. We konden met eigen ogen zien hoe in sommige gevallen ze met verbazing constateerden wat voor een geweldige rol bibliotheken spelen. Binnen de eerder genoemde thema’s werd voor hen duidelijk dat investeren in bibliotheken ook betekend investeren in de toekomst en in een leefbare samenleving . Maar ook de verhalen van de bibliotheken en vooral ook de gebruikers waren prachtig om te zien. Het voorbeeld van Ronnie in Ierland die in de jaren 50 door zijn dyslexie, wat toen nog niet zo bekend was, uitgescholden werd en pas op zijn 19e leerde lezen via zijn vriendin. Op latere leeftijd met pensioen heeft hij via de bibliotheek een hele nieuwe digitale wereld ontdekt met Skype en email en hoe hij daarmee communiceren kan met zijn familie in het buitenland. De man was zo gelukkig met zijn bibliotheek dat het ons tot een traan toe roerde.

Maar ook het belang van de betrokkenheid van de lokale gemeenschap als het gaat om het onderhoud de ondersteuning van bibliotheken was mooi om te zien. Bijvoorbeeld bij de kostbare nieuwe bibliotheek in Aarhus Denemarken waar burgers vanaf het begin betrokken zijn bij de plannen en inrichting. Maar ook bij de bibliotheek in Marpod Roemenie waar nauwelijks budget is. Samen met de gemeenschap is daar een prachtige bibliotheek gebouwd in het stadhuis. Hier bieden ze de jeugd en ouderen toegang tot niet alleen boeken, maar ook tot facebook en het internet.

_F_F2547

Verhalen

Zoals altijd bij Doklab staan verhalen centraal en maken het verschil. Het boek, dat met een speciale smartphone-app toegang zal biedt tot alle films en interviews, wordt uitgereikt aan alle leden van het Europees Parlement. We hopen dat de zaadjes die geplant zijn gaan groeien en tot mooie resultaten zullen leiden.

(Foto’s door Freek Zonderland)

Banner-afbeelding

In het najaar van 2013 stonden we een hele middag met de camera mensen te interviewen in winkelcentrum De Brusselse Poort in Maastricht over Centre Ceramique in het kader van onze Extreme Library Makeovers. Niet voor de eerste keer geeft een studente een commentaar dat we in een of andere variant eerder hoorden: “Ik doe daar al drie jaar boodschappen, maar ik heb eigenlijk geen idee wat zich in dat gebouw afspeelt, terwijl ik er altijd langsloop”.

Narrowcasting is onderbenut

Het gebruik van Narrowcasting (communicatie op schermen) is wat ons betreft al jaren een onderbenut kanaal in bibliotheken. Bibliotheken hebben onvoldoende zicht op wat het ze oplevert en er wordt tussen organisaties nauwelijks samengewerkt. Dit terwijl veel uitingen en content overlapt. Gek genoeg is het binnen de retailformule geen vast onderdeel.

Een concept om hier verbeteringen in aan te brengen lag al geruimte tijd op onze tekentafel. Gebaseerd op het rapport Cohen, waarin aangegeven wordt dat fysieke en digitale diensten van de bibliotheken bij elkaar moeten komen, bouwden we een nieuw platform. Met dit platform, gebaseerd op ontwikkelingen in de retail wilden we bibliotheken helpen met professionele schermaansturing. Met zo weinig mogelijk inspanning content maken en dat zo eenvoudig mogelijk voor medewerkers.

Ontwikkeling met bibliotheken

Samen met 4 grote bibliotheken ontwikkelden we in 2014 het platform ‘Storycast’. Het biedt naast alle basisfuncties voor narrowcasting ondersteuning voor interactiviteit. Daarnaast kunnen alle organisaties onderling content met elkaar delen of hun schermen vullen samen met partners in de stad. De opmaak van de schermen gebeurt automatisch in landelijke huisstijl, maar andere opmaak is ook mogelijk.

We proberen beheer zo eenvoudig mogelijk te maken door zoveel mogelijk koppelingen te leggen naar landelijk beschikbare content. Door aan te haken op de bibliotheekinfrastructuur hoeven medewerkers gegevens nooit dubbel in te voeren. Daarnaast stimuleert het systeem zoveel mogelijk met delen en hergebruiken van content.

Dat het productaanbod van bibliotheken de komende jaren gaat verschuiven is een zekerheid. Bibliotheken moeten daarvoor wat ons betreft over meerdere professionele kanalen beschikken. Het zal nodig zijn om deze nieuwe producten en diensten te promoten zowel binnen als buiten hun bibliotheek gebouw.

Waarom een nieuw narrowcasting platform?

We vonden de bestaande systemen niet gebruikersvriendelijk genoeg. Daarnaast is elk systeem zijn eigen eiland, waarbij de content gesloten blijft. We bouwden graag een open systeem dat samenwerking binnen bibliotheken, met andere bibliotheken en met partners bevordert. Door ons speciaal op bibliotheek-content te richtten konden we ons systeem daarnaast ook gebruiksvriendelijker maken.

Daarnaast wilden we ons met een narrowcasting platform niet alleen richten op de grote schermen die in gebouwen hangen, maar ook op meer gerichtere locaties. Zo hebben we in een aantal bibliotheken speciale high-brightness schermen geplaatst die ook buiten goed zichtbaar zijn. Zo kunnen bibliotheken speciale content promoten om voorbijgangers buiten het gebouw te attenderen.
Maar ook op kastniveau kan content gepresenteerd worden, bijvoorbeeld met tablets.

Narrowcasting op kastniveau

Wat meer technische details

Bij het ontwikkelen van StoryCast hebben we vooral gekeken naar het gebruik. Hoe zorgen we ervoor dat de applicatie zo gebruikersvriendelijk mogelijk is, en tegelijkertijd goed te onderhouden? Daarom hebben we bijvoorbeeld gekozen om een volledig cloud-based systeem te bouwen. Dat betekent voor een bibliotheek dat ze zelf geen server hoeven te plaatsen en dat ze altijd en overal de inrichting van de schermen kunnen bepalen, zelfs vanuit huis. Doordat we gebruik maken van recente webtechnieken zoals HTML5, SVG en CSS3 kunnnen we slides opmaken die er op elke resolutie en elk scherm goed uit zien. Zowel als je bijvoorbeeld een slide wilt tonen op een tablet op een kast of op een groot scherm aan de ingang. Voor de player gebruiken we open source software, waardoor je niet nog per scherm een extra Windows licentie hoeft aan te schaffen.

Social Media Afbeelding Voorstelling Hoofdmenu Templates

 

Het grootste voordeel van het werken met een cloud-based systeem is dat we hierdoor op de achtergrond alle organisaties kunnen koppelen. Zo kunnen we het mogelijk maken dat organisaties en partners onderling content met elkaar kunnen delen. Als één bibliotheek een slide maakt voor de kinderboekenweek, dan kunnen ze die beschikbaar stellen voor alle andere bibliotheken of andersom. Ook mogen andere partijen aansluiten om zo materiaal beschikbaar te stellen aan bibliotheken. Het speciale template systeem zorgt ervoor dat de slides altijd netjes worden opgemaakt volgens de vormgeving van de landelijke huisstijl. Maar het is ook flexibel genoeg om te werken met andere huisstijlen. Je ziet in de beheeromgeving altijd exact hoe de slide eruit komt te zien.

Als laatste kunnen we de applicatie hangen aan diverse datasystemen. Zo kunnen we automatisch gegevens inladen uit bijvoorbeeld G!ds.

Op al deze manieren nemen we bibliotheken heel veel werk uit handen. Samen kan je zo mooie, consistente presentaties tonen in, op en buiten je gebouw.

Standaard opstelling

Wil je meer weten? Neem dan contact met ons op of bekijk ons speciale Storycast pagina.