Banner-afbeelding

Libraries Changes Lives

Public Libraries 2020 European Tour:
‘Libraries Change Lives’

Op 16 juni is in Brussel de verschijning van het boek Libraries Change Lives gevierd. Dit bijzondere boek verschijnt in het kader van het project Public Libraries 2020 van de Stichting Lezen en Schrijven. Met dit project wil Stichting Lezen en Schrijven bibliotheken in Europa op de politieke agenda krijgen. Stichting Lezen en Schrijven vroeg ons om bij het project te ondersteunen.

Door onze bibliotheek reizen en onze bibliotheek talkshow hebben we een prachtig internationaal netwerk opgebouwd en hebben we een beeld van wat er speelt in bibliotheekland internationaal. Het leek ons zinvol om juist samen met dit netwerk het bewustwoordingsproces in Europa op gang te brengen. De eerste stap die we gezet hebben was dan ook om juist dit netwerk in te zetten. We richtten een Europese Denktank op van ‘vrije’ innovatieve denkers in Europa, de Library Avengers.

De Bill & Melinda Gates Foundation heeft besloten te stoppen met het Global Library Program. Daarom hebben zij met de Stichting Lezen en Schrijven (Reading & Writing Foundation) afgesproken om in de tussenliggende periode (vanaf 2014 tot eind 2016) dit nieuwe initiatief te ondernemen om bibliotheken in Europa op de politieke agenda te krijgen. De Stichting Lezen & Schrijven is zelf al jaren betrokken bij bibliotheken en heeft behalve een kantoor in Brussel ook kennis van het politieke reilen en zeilen in Brussel.

Library Avengers

Deze groep ontmoet elkaar regelmatig online via Skype om zo gedachten uit te wisselen. Al snel kwamen we in overleg met de Stichting Lezen & Schrijven op het idee om, net als de ShanachieTour, een reis te maken langs de bibliotheken in Europa. Het doel van deze tour is succesverhalen te filmen en samen te brengen in een boek en op een website en aan te bieden aan leden van het Europees Parlement.

15 landen

Om die reden hebben we in de periode september 2014 – april 2015 15 landen bezocht. We wilden verhalen halen in die landen aansluiten bij thema’s die op dit moment op de politieke agenda staan in Brussel. We kozen daarvoor drie thema’s:

Lifelong Learning

de bibliotheek speelt een belangrijke rol in het aanbieden van mogelijkheden tot informeel leren

Social Inclusion

de bibliotheek is een ontmoetingsplek waar mensen mogelijkheden vinden om aansluiting te vinden in de samenleving

Digital Inclusion

de bibliotheek biedt programma’s waardoor iedereen vaardigheden kan ontwikkelen om de snelle technologische ontwikkelingen te volgen en te voldoen aan de vragen die de digitale samenleving stelt.

_F_F2870 kopie

In elk land hebben we 3 verhalen vastgelegd. Een verhaal van een bibliotheekgebruiker wiens leven veranderd is dankzij de bibliotheek, een verhaal van de bibliotheek en een verhaal van een MEP (lid van het Europees Parlement).

Vooral dat laatste idee om een MEP uit te nodigen in een bibliotheek in eigen land en daar te wijzen op het fantastische werk en de resultaten was voor hen een ‘eye opener’. We konden met eigen ogen zien hoe in sommige gevallen ze met verbazing constateerden wat voor een geweldige rol bibliotheken spelen. Binnen de eerder genoemde thema’s werd voor hen duidelijk dat investeren in bibliotheken ook betekend investeren in de toekomst en in een leefbare samenleving . Maar ook de verhalen van de bibliotheken en vooral ook de gebruikers waren prachtig om te zien. Het voorbeeld van Ronnie in Ierland die in de jaren 50 door zijn dyslexie, wat toen nog niet zo bekend was, uitgescholden werd en pas op zijn 19e leerde lezen via zijn vriendin. Op latere leeftijd met pensioen heeft hij via de bibliotheek een hele nieuwe digitale wereld ontdekt met Skype en email en hoe hij daarmee communiceren kan met zijn familie in het buitenland. De man was zo gelukkig met zijn bibliotheek dat het ons tot een traan toe roerde.

Maar ook het belang van de betrokkenheid van de lokale gemeenschap als het gaat om het onderhoud de ondersteuning van bibliotheken was mooi om te zien. Bijvoorbeeld bij de kostbare nieuwe bibliotheek in Aarhus Denemarken waar burgers vanaf het begin betrokken zijn bij de plannen en inrichting. Maar ook bij de bibliotheek in Marpod Roemenie waar nauwelijks budget is. Samen met de gemeenschap is daar een prachtige bibliotheek gebouwd in het stadhuis. Hier bieden ze de jeugd en ouderen toegang tot niet alleen boeken, maar ook tot facebook en het internet.

_F_F2547

Verhalen

Zoals altijd bij Doklab staan verhalen centraal en maken het verschil. Het boek, dat met een speciale smartphone-app toegang zal biedt tot alle films en interviews, wordt uitgereikt aan alle leden van het Europees Parlement. We hopen dat de zaadjes die geplant zijn gaan groeien en tot mooie resultaten zullen leiden.

(Foto’s door Freek Zonderland)