Banner-afbeelding

Narrowcasting voor bibliotheken: nut en noodzaak?

In het najaar van 2013 stonden we een hele middag met de camera mensen te interviewen in winkelcentrum De Brusselse Poort in Maastricht over Centre Ceramique in het kader van onze Extreme Library Makeovers. Niet voor de eerste keer geeft een studente een commentaar dat we in een of andere variant eerder hoorden: “Ik doe daar al drie jaar boodschappen, maar ik heb eigenlijk geen idee wat zich in dat gebouw afspeelt, terwijl ik er altijd langsloop”.

Narrowcasting is onderbenut

Het gebruik van Narrowcasting (communicatie op schermen) is wat ons betreft al jaren een onderbenut kanaal in bibliotheken. Bibliotheken hebben onvoldoende zicht op wat het ze oplevert en er wordt tussen organisaties nauwelijks samengewerkt. Dit terwijl veel uitingen en content overlapt. Gek genoeg is het binnen de retailformule geen vast onderdeel.

Een concept om hier verbeteringen in aan te brengen lag al geruimte tijd op onze tekentafel. Gebaseerd op het rapport Cohen, waarin aangegeven wordt dat fysieke en digitale diensten van de bibliotheken bij elkaar moeten komen, bouwden we een nieuw platform. Met dit platform, gebaseerd op ontwikkelingen in de retail wilden we bibliotheken helpen met professionele schermaansturing. Met zo weinig mogelijk inspanning content maken en dat zo eenvoudig mogelijk voor medewerkers.

Ontwikkeling met bibliotheken

Samen met 4 grote bibliotheken ontwikkelden we in 2014 het platform ‘Storycast’. Het biedt naast alle basisfuncties voor narrowcasting ondersteuning voor interactiviteit. Daarnaast kunnen alle organisaties onderling content met elkaar delen of hun schermen vullen samen met partners in de stad. De opmaak van de schermen gebeurt automatisch in landelijke huisstijl, maar andere opmaak is ook mogelijk.

We proberen beheer zo eenvoudig mogelijk te maken door zoveel mogelijk koppelingen te leggen naar landelijk beschikbare content. Door aan te haken op de bibliotheekinfrastructuur hoeven medewerkers gegevens nooit dubbel in te voeren. Daarnaast stimuleert het systeem zoveel mogelijk met delen en hergebruiken van content.

Dat het productaanbod van bibliotheken de komende jaren gaat verschuiven is een zekerheid. Bibliotheken moeten daarvoor wat ons betreft over meerdere professionele kanalen beschikken. Het zal nodig zijn om deze nieuwe producten en diensten te promoten zowel binnen als buiten hun bibliotheek gebouw.

Waarom een nieuw narrowcasting platform?

We vonden de bestaande systemen niet gebruikersvriendelijk genoeg. Daarnaast is elk systeem zijn eigen eiland, waarbij de content gesloten blijft. We bouwden graag een open systeem dat samenwerking binnen bibliotheken, met andere bibliotheken en met partners bevordert. Door ons speciaal op bibliotheek-content te richtten konden we ons systeem daarnaast ook gebruiksvriendelijker maken.

Daarnaast wilden we ons met een narrowcasting platform niet alleen richten op de grote schermen die in gebouwen hangen, maar ook op meer gerichtere locaties. Zo hebben we in een aantal bibliotheken speciale high-brightness schermen geplaatst die ook buiten goed zichtbaar zijn. Zo kunnen bibliotheken speciale content promoten om voorbijgangers buiten het gebouw te attenderen.
Maar ook op kastniveau kan content gepresenteerd worden, bijvoorbeeld met tablets.

Narrowcasting op kastniveau

Wat meer technische details

Bij het ontwikkelen van StoryCast hebben we vooral gekeken naar het gebruik. Hoe zorgen we ervoor dat de applicatie zo gebruikersvriendelijk mogelijk is, en tegelijkertijd goed te onderhouden? Daarom hebben we bijvoorbeeld gekozen om een volledig cloud-based systeem te bouwen. Dat betekent voor een bibliotheek dat ze zelf geen server hoeven te plaatsen en dat ze altijd en overal de inrichting van de schermen kunnen bepalen, zelfs vanuit huis. Doordat we gebruik maken van recente webtechnieken zoals HTML5, SVG en CSS3 kunnnen we slides opmaken die er op elke resolutie en elk scherm goed uit zien. Zowel als je bijvoorbeeld een slide wilt tonen op een tablet op een kast of op een groot scherm aan de ingang. Voor de player gebruiken we open source software, waardoor je niet nog per scherm een extra Windows licentie hoeft aan te schaffen.

Social Media Afbeelding Voorstelling Hoofdmenu Templates

 

Het grootste voordeel van het werken met een cloud-based systeem is dat we hierdoor op de achtergrond alle organisaties kunnen koppelen. Zo kunnen we het mogelijk maken dat organisaties en partners onderling content met elkaar kunnen delen. Als één bibliotheek een slide maakt voor de kinderboekenweek, dan kunnen ze die beschikbaar stellen voor alle andere bibliotheken of andersom. Ook mogen andere partijen aansluiten om zo materiaal beschikbaar te stellen aan bibliotheken. Het speciale template systeem zorgt ervoor dat de slides altijd netjes worden opgemaakt volgens de vormgeving van de landelijke huisstijl. Maar het is ook flexibel genoeg om te werken met andere huisstijlen. Je ziet in de beheeromgeving altijd exact hoe de slide eruit komt te zien.

Als laatste kunnen we de applicatie hangen aan diverse datasystemen. Zo kunnen we automatisch gegevens inladen uit bijvoorbeeld G!ds.

Op al deze manieren nemen we bibliotheken heel veel werk uit handen. Samen kan je zo mooie, consistente presentaties tonen in, op en buiten je gebouw.

Standaard opstelling

Wil je meer weten? Neem dan contact met ons op of bekijk ons speciale Storycast pagina.