Projectoverzicht

Extreme Library Makeover

Voor diverse bibliotheken

Opgeleverd: januari 2013

Veel bibliotheken zijn vandaag de dag tot het groeiende besef gekomen dat er, gedreven door snelle technische ontwikkelingen, andere tijden zijn aangebroken voor bibliotheken. In een tijd dat veel bibliotheken kampen met opgelegde bezuinigingen en een onzekere toekomst is goede raad essentieel. Bibliotheken zullen zichzelf uit de crisis moeten innoveren en het is duidelijk dat er behoefte bestaat aan advies en handvatten om innovatie op te pakken en te implementeren in de organisatie.

“Bibliotheken weten innovatiekansen voor bibliotheken vaak niet te herkennen en/of hebben moeite hun organisatie daar optimaal op in te richten”

Het antwoord van Doklab op dit probleem komt in de vorm van de ‘Extreme Library Makeover’: een innovatie audit voor de bibliotheek van de 21e eeuw en verder

Wat houdt een Extreme Library Makeover precies in?

Met de Extreme Library Makeover brengt Doklab samen met een team van bibliotheekmedewerkers in kaart waar nieuwe kansen voor innovatie liggen. Na een korte, intense periode van een aantal dagen, waarin Doklab onderdeel wordt van de bibliotheek, worden de ideeën in kaart gebracht. Screen Shot 2012-11-28 at 3.41.12 PM

Doel

Aan het eind van de Library Makeover voelen de bibliotheekmedewerkers  zich meer betrokken bij innovatie en plannen voor de toekomst. Hierdoor kan innovatie daadwerkelijk breder binnen de organisatie gedragen worden en kunnen ideeën omgezet worden tot plannen en plannen omgezet worden in producten en diensten.

Resultaat

De rapportage van de Extreme Library Makeover wordt geleverd in een digitaal rapport dat een overzicht geeft van innovatiekansen binnen bestaande projecten en daarbuiten.

 

Extreme Library Makeover ondersteunt innovatie binnen de bibliotheek:

  • Door nieuwe innovatiekansen te benoemen.
  • Door medewerkers sterk te betrekken bij de audit.
  • Door oplevering van een eigentijdse digitale eindrapportage
  • Door een ELM Google+ community voor deelnemers ter beschikking te stellen waar kennis gedeeld en vragen beantwoord kunnen worden.

Wil je meer weten? Neem dan contact met ons op. Je kunt hier een samenvatting downloaden met meer informatie. Lees ook het artikel op Bibliotheekblad.nl

IMG_5605